bygger bro mellem kulturel forskellighed, faglighed og personlighed

Danish(DK)English (United Kingdom)
Velkommen
There are no translations available.

ContraZone genopbygger tillid, værdier og respekt mellem forskelligheder, og løser konflikter med det overordnede formål at skabe fredelig sameksistens. Herunder at styrke voldsforebyggelsesindsatsen både nationalt og internationalt.

 

I Contrazone er der plads til at modsætninger mødes og konflikter opstår og løses som en naturlig proces, hvor mennesker lever side om side eller skal samarbejde uden at skulle indgå i en ægteskabelig kontrakt.

 

Afhængig af dit/jeres behov yder Contrazone forskellige former for indsatser;

 

Psykologisk rådgivning, supervision og konsulentydelser til private personer, fagpersonale og organisationer som ønsker at fremme en kultur og et sprog, der skaber ligeværdighed i relationen til at øge anerkendelsen i sig selv og hos andre med det formål at skabe en bedre trivsel og et godt arbejdsmiljø. 

 

Igennem konflikthåndtering, mægling, mindfulness og psykologisk rådgivning arbejdes der med det personlige selvværd og fagidentiteter, som er baseret på fælles menneskelige værdier og behovet for anerkendelse.

Nyhedsbrev

Er du interesseret i at modtage ContraZones månedlige nyhedsbrev om aktiviteter og workshops,så meld dig til nyhedsbrevet her. I april opstarter en træningsgruppe i mindfulness - baseret kognitiv terapi


Navn:

Email:

Formålet er at fremhæve det personlige ansvar og etik for ens egne intensioner, valg og handlinger for at forbedre kvaliteten af vores relationer, såvel menneskeligt som fagligt.

 

Alle opgaver i ContraZone vil blive løst og er baseret på mange års erfaring med voldsforebyggelse og konflikthåndtering i vekselvirkningen mellem teori, praksis og fremadrettede handlemuligheder.