bygger bro mellem kulturel forskellighed, faglighed og personlighed

Danish(DK)English (United Kingdom)
Konflikthåndtering

Konflikthåndteringszonen skaber en platform, så forskellige fagligheder kan komme i spil på tværs af personligheder, faggrænser og politiske vilkår. Der udbydes workshop, supervision og undervisning som et opkvalificerende kompetenceområde.

 

Med fokus på dialogiske kompetencer og konflikthåndteringsredskaber i det tværfaglig samarbejde skabes der en tillidsfyldt, kompetent og profession faglig relation. Der etableres bro over forskelligheder som en styrke i teamsamarbejde for at sikre et bæredygtig faglig fællesskab med konstruktive løsninger og nye læringsmuligheder med henblik på at øge både personale og patienters/brugers sikkerhed og dertilhørende professionelle kommunikationskompetencer som en aktiv medspiller i hverdagens travle praksis.

 

Det er i en vekselvirkning mellem teori og praksis. Der er undervisningsoplæg i kommunikation & konflikthåndering samt elementer fra mæglingsteori & metode samt træning af kompetencer i form af situationsspil og elementer fra forumteater.

 

Der leveres følgende kompetencer:

At opnå både verbale og nonverbale kommunikationskompetencer til at nedtrappe konflikter såvel fagligt som etisk.

At opkvalificere observationsteknikker og analyser af det nonverbale kropssprog og ubevidste adfærdsmønstre.

At udvikle kompetencer til at håndtere truende adfærd og voldelige tankemønstre hos patienter og brugere.

At kunne mestre den tværfaglige dialog på tværs af faggrænser.

At kvalitetssikre det faglige arbejde.

 

Med afsæt i praksis anvendes følgende metoder: Supervision, teambuilding & konflikthåndtering.