bygger bro mellem kulturel forskellighed, faglighed og personlighed

Danish(DK)English (United Kingdom)
Konfliktmægling
There are no translations available.

Konfliktmægling er en proces, hvor alle bidrager med deres perspektiver i konflikten, således at det personlige ansvar og historikken kan være med til at spille en afgørende rolle for forståelse & løsning af konflikter. Formålet med mæglingen er at opnå øget anerkendelse samt genetablere tilliden via dialogen som et strukturende element for at komme frem til indsigtsfulde og transformative løsningsmodeller for de involverede parter. Det vil altid være afhængig af de involverede parters motivation og deltagelse i processen, hvilke udbytte de får ud af forløbet. Alle forløb kan afbrydes, dog med det forbehold, at der altid er en sidste gang, hvor alle mødes for at opsamle på processen. Forløbene er skræddersyet til de involverede parter. Der kan være tale om konflikter i relationer mellem kollegaer, teams, netværksgrupper, familier, par og venner.

 

Over 4 faser udbydes der også mæglingsforløb som en professionel kompetence:

Identificeringsfase: Identificering og kortlægning af konflikter, hvordan defineres en konflikt, konflikttrappen og dens deeskalerings muligheder, fra sag til relation, verbal og nonverbal kropssprog og aflæsning af situationer og konflikternes historik og mønstre i og uden for arbejdslivet.

Håndteringsfase: Håndtering af konfliktfyldte situationer, konflikthåndteringens kernepunkter fra fakta til behov, dimensioner i konflikter, i rollen mellem forhandlingsteknik og dialogens kunstart og transformation af muligheder.

Interventionsfase: Metodiske og psykologiske indgreb i konflikter, fra tab/tab til vind/vind situationer, hvordan kan mæglerrollen bruges i egen praksis, mæglerens etik og rolle og træning af egen rolle.

Implementeringsfase: Bevidsthed om egne konfliktmønstre og strategier, mæglingsmuligheder i organisationen, feedback på egen rolle og ressourcer i fremtiden.

 

Formålet er at træne konfliktmæglingskompetencer i forhold til at gribe ind i konflikter på såvel individ, gruppe og organisationsniveau. Det er tilegnet  fagpersoner, mellemledere og projektledere som gerne vil opkvalificere deres personlige og professionelle indsats som tredje part i konfliktsituationer, som opstår i deres hverdag ifht. deres professionelle position.